Wat is Sila-i Rahim?

Sila-i Rahim (bezoeken van familie)


Een mens is van nature afhankelijk van anderen waardoor hij/zij afhankelijk is van de samenleving. Daarom schenkt ons geloof veel aandacht aan het gezin. Ons geloof wil dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de band met de familie goed te houden. Deze verantwoordelijkheid kun je nemen door je gezin steun te bieden. Dit kan financiële en morele steun zijn. Men moet elkaar ook lief hebben. Het belangrijkste is dat wij de band levend houden met onze familie. Allah (swt) geeft aan dat wij het gebed, het vasten, de zakaat en de bedevaart moeten verrichten, daarnaast gebied hij ons om voor onze familie te zorgen. In het vers geeft onze Heer het volgende aan: Nisa 4:36 En aanbidt Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijs vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.

[cs_alert type=”warning” icon=”fa-bullhorn”] Onze profeet (vzmh) heeft herhaaldelijk het volgende verteld over het in stand houden van de familierelatie: ‘Als je wil dat je goed wordt voorzien en een lang leven wil lijden, moet je je familie blijven bezoeken. Buhârî, Edep 16. H. No: 5985 Dit is één van de vele bevelen van de profeet (vzmh).[/cs_alert]

Sila-i rahim, is een verplichting van Allah (swt) net als het gebed, het vasten in de maand Ramadan, het geven van de zakaat en het bezoeken van de Ka’ba.
Even bezoeken van een familielid behoort niet tot Sila-i rahim. Sila-i rahim betekent dat je op een bewuste wijze je familie gaat bezoeken, dit doe je door elkaar lief te hebben en elkaar steun te bieden. We moeten niet door kleine gebeurtenissen het contact verbreken. We zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van contacten. Door afstand te nemen, zullen we geen verantwoordelijkheid nemen.

[cs_alert type=”warning” icon=”fa-bullhorn”] De profeet (vzmh) zei: ‘Sila-i Rahim, is de kern van het universum. En zegt: ‘wie mij overziet, zal Allah ook overzien. Wie mij verlaat, Allah zal hem ook verlaten. ‘Müslim, Birr ve Sıla, 19. H. No: 2555 [/cs_alert]

‘De snelste beloning voor goedheid is door je goed te gedragen en sila-i rahim te doen. De snelste bestraffing is door je slecht te gedragen en sila-i rahim niet uit te voeren’. Ebû Dâvud, Edeb, 130. H. No: 4902
De profeet (vzmh) die dit heeft gezegd, verbrak zijn contact met zijn peetmoeder Halime en de vrienden van Khadija (ra) nooit. De profeet (vzmh) is een goed voorbeeld voor deze ummah.

Mensen die hun naasten vergeten, zullen ook vergeten worden. We moeten niet vergeten dat ieder bezoek een sadaqah is, waardoor vriendschap verbetert en liefde toeneemt. Je kunt ook je pijn delen, waardoor je het Paradijs kunt betreden. Want: ‘Diegene die zijn contact met zijn familie verbreekt, zal het Paradijs niet betreden (voordat hij hiervoor verantwoording heeft afgelegd).’ Buhârî, Edeb, 15. H. No:5984