Waardigheid verliezen

“Wie teveel lacht zal waardigheid verliezen, wie teveel grappen maakt zal respect verliezen, wie iets vaak doet zal daar om bekend staan. Wie vaak spreekt, maakt vaak fouten; wie vaak fouten maakt heeft weing haya (schaamte); en wie weinig haya heeft, zal weinig vroomheid hebben; en degene die weinig vroomheid heeft, diens hart is gestorven.”