Al-Ashrafiyyah Instituut

Het instituut doelt op het onderwijzen van traditionele islamitische kennis onder leiding van een bevoegde docent. Het zal bestaan uit drie studiejaren waar men twee maal per week lessen zal krijgen. In het eerste jaar zal de student zich volledig richten tot het leren van de Arabische taal zodat hij het tweede en derde jaar in staat zal zijn om de boeken van kennis in het Arabisch te begrijpen.

De volgende vakken zullen gedoceerd worden: Arabisch, nahw (grammatica), sarf (morfologie), fiqh, usul al fiqh, hadiethwetenschappen, aqidah, sirah, tafseer

Ons doel is om de basiskennis op een serieus niveau aan te bieden, waarbij de student probleemloos zijn kennis kan verbreden.

Hadith Boekje

Een hadith is kort gezegd een overlevering van het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), wat hij gezegd heeft, gedaan heeft of goed- of afgekeurd heeft. De hadith speelt een zeer grote rol binnen de islam en is onmisbaar om de islam goed te kunnen praktiseren.

[cs_alert bgcolor=”#3bb568″ text_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff”]

De hadith geeft belangrijke informatie weer die noodzakelijk is voor een moslim om te kennen en dus is kennis over de hadith belangrijk.

[/cs_alert]

Wij hebben een aantal ahadith op rij gezet (Turkstalig Hadith Boekje). Het zijn er een aantal of 40 stuks. Al deze ahadith kan je terugvinden in ons Hadith boekje die we vorig jaar hebben uitgebracht.

Ook is deze te downloaden in een PDF formaat.

Klik hier om het te downloaden 

Wist je dat in ons moskee meer Nederlandstalige Islamitische boeken zijn?

Wist je dat ons Hadith boekje bestaat uit 40 ahadith? 

Wist je dat aan de hand van dit Hadith boekje een wedstrijd is georganiseerd?

Wekelijkse Huisbijeenkomsten

Al jaren zijn we bezig met onze wekelijkse huisbijeenkomsten op vrijdagenInmiddels hebben wel al 9 verschillende groepen die we in verschillende leeftijdscategorieën kunnen indelen. Bij deze bijeenkomsten hebben we altijd een gastspreker, meestal iemand van het bestuur, die over actuele onderwerpen een toespraak houdt. Hij verlicht ze over deze onderwerpen en adviseert ze het goede. De nadruk wordt vooral gelegd op een betere toekomst van de jongeren, onder meer het belang van educatie en scholing en daarentegen de nadelen van criminaliteit en extremisme

[cs_alert bgcolor=”#3bb568″ text_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff”]De groepen bestaan uit 25/30 jongeren. Na de toespraken van de gastsprekers wordt er nog altijd thee of andere dranksoorten geschonken met wat koekjes en snacks.[/cs_alert]

Het doel waar we naar streven is de eenheid en saamhorigheid van de jongeren die aanwezig zijn en dat de jongeren mede door de toespraken van de sprekers een betere toekomstperspectief zullen krijgen. Het fijne is dat de jongeren die aanwezig zijn, de toespraken ook vertellen aan hun omgeving, wat tot een nog grotere groep leidt in de toekomst.

Hiermee bereiken we vele jongeren uit de wijk en omgeving, wie we nuttige en o zo belangrijke adviezen kunnen geven, met de hoop dat deze adviezen natuurlijk ter harte worden genomen.

Wist je dat we op dit moment 8 Turkstalige en 1 Nederlandstalige wekelijkse huisbijeenkomsten, ieder op een aparte locatie, waarvan gemiddeld 120-140 jongeren elke week hieraan deelnemen.

Broer-Broertje Project

In dit project wordt aan elk bestuurslid een broertje toegewezen. Deze bestuursleden hebben als vereiste minimaal een startkwalificatie en is nog steeds bezig met zijn educatie. Wij als jongerenvereniging maken expliciet keuzes in wie een broer kan zijn voor de toegewezen broertjes. De broer heeft de taak om zijn broertjes te helpen in onder andere met schoolzaken en allerlei persoonlijke kwesties. Wij hebben als doel om jongeren op een leuke manier te stimuleren zodat zij sterk in hun schoenen kunnen staan.

[cs_alert bgcolor=”#3bb568″ text_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff”]Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd en heeft de broer vaak contact met zijn broertjes. Er worden maandelijks boeken gelezen, wordt er geholpen met huiswerk en daarnaast worden nog veel sociale activiteiten bijgewoond zoals zaakvoetbal en kennis quizzen.[/cs_alert][cs_alert bgcolor=”#3bb568″ text_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff”]

Dit wordt gedaan omdat er zo een betere band gecreëerd kan worden tussen de broers en broertjes. Hierbij worden ook de ouders van de broertjes gezien als contactpersoon. Daarom is het voor ons belangrijk dat er genoeg gecommuniceerd word tussen broer, broertjes en ouders.

[/cs_alert]

Wist je dat vorig jaar tijdens het broer-broertje project week, broers en broertjes samen gevangenissen hebben bezocht?

De activiteiten die georganiseerd worden hebben als doel de band, tussen broer en broertje onderling, te versterken. Daarnaast worden er algemene activiteiten geregeld, zoals thema-avonden en bijeenkomsten. In deze algemene activiteiten nodigen we alle broers en broertjes uit zodat zij kennis maken met elkaar en zichzelf op sociaal gebied ontwikkelen. Er worden onder andere musea bezocht, samen gegeten en uitjes georganiseerd. Wij weten dat vooral jongeren in de pubertijd een onzekere en moeilijke periode doorbrengen. Daarom willen wij met behulp van goede begeleiding en extra ondersteuning deze jongeren een duw in de rug geven.

De broertjes krijgen genoeg aandacht door samen met zijn broer veel tijd door te brengen. Zo hoopt onze jongerenvereniging dat wij wat kunnen betekenen voor onze jongeren.

Islam Color Lezingen

We organiseren op de maandagen of donderdagen een lezing. Bij deze lezingen komen verschillende onderwerpen aan bod. De onderwerpen zijn zeer variërend, van gedragsregels tot aan het huwelijk. Bij ieder onderwerp is er een vaste spreker.

Bij de lezingen zijn er iedere keer 80 a 100 participanten. In tegenstelling tot de vrijdag preken is de groep kleiner. Hierdoor is het mogelijk dat er meer sprake is van interactie en de onderwerpen worden hierdoor ook gedetailleerder behandeld.

De aanwezigheid van verschillende mensen uit verschillende culturen weerspiegelt de eensgezindheid binnen de moslimgemeenschap, welke ook van groot belang is in deze periode van kwaad en gebrekkige cohesie.