Racisme past niet bij ons

Als schepsel nemen wij sommige beslissingen zelf door ons verstand te gebruiken. Zo beslissen wij welke opleiding wij gaan volgen, wat wij gaan eten, hoe wij onze haren laten knippen, waar we in de masjied gaan bidden.

Dit beslissen wij zelf en hiervoor nemen wij actie. Er zijn ook onderwerpen waarbij wij als dienaar geen invloed op hebben. Zo kunnen wij niet bepalen of wij als jongen of meisje worden geboren, een blanke of donkere huidkleur hebben, waar we worden geboren en in welk gezin wij worden geboren. De mens heeft geen keuze om zijn eigen ras of huidskleur te kiezen, daarom moet hij niet arrogant zijn ten opzichte van andere mensen en hierover geen trotsheid vertonen.

Trotsheid tonen met betrekking tot je ras en huidskleur is niet te bevatten met een gezond verstand en staat niet op dezelfde lijn met de principes van het geloof en de achlaaq. Allah(swt) zegt dat de mens niet met hun ras maar met hun godsvrucht (taqwa) overtreffend kan zijn ten opzichte van andere mensen, zo zegt Hij(swt): ‘O mensdom! Wij hebben uit u man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.’ Volgens de overleveringen heeft de profeet(vzmh) tegen Bilal-i Habeshi op de dag dat Mekka veroverd werd gezegd dat hij de Kaba moest beklimmen en de oproep tot het gebed moest doen. Hierdoor kleineerden de huichelaars Bilal-i Habesh om zijn huidskleur, hierna is bovengenoemde vers geopenbaard.

Racisme valt tevens onder hoogmoedigheid zoals Iblis in opstand kwam tegenover Allah (swt). Zo zag Iblis zichzelf superieur tegenover de mens omdat hij van vuur was geschapen. Mensen die zich met hun ras superieur voelen zijn te vergelijken met Iblis. Zoals aan het begin van de preek is vermeld, alléén Allah(swt) bepaalt en beslist met welke eigenschappen wij op deze wereld komen. Laten we kijken wat onze profeet(vzmh) 14 eeuwen geleden heeft gezegd: ’O mensen, luister goed naar mijn woorden. Jullie Rab is één. Jullie vader is ook één. Jullie zijn allemaal de kinderen van Adam en Adam is van aarde(geschapen). Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Overtreffing is alleen met godsvrucht.’ 

[cs_alert type=”danger”]Profeet Mohammed (vzmh) is niet naar één volk gestuurd, hij is naar de hele mensheid en de djien gestuurd.[/cs_alert]

Het past ons daarom niet om ons superieur te voelen ten opzichte van andere rassen. Als we terugkijken naar de geschiedenis dan zien we dat het gevoel van superieur zijn grote negatieve consequenties had. Tegenwoordig is racisme ook een grote bedreiging voor het welzijn en de toekomst van de mens. Voornamelijk in Europa merken wij de nare consequenties van racisme en de vijandschap naar de Islam. We maken ons hiervoor ernstig zorgen.

[cs_alert type=”danger”]We mogen niet dezelfde fout maken en vijandschap tonen aan anderen vanwege hun godsdienst of etnische identiteit. We moeten een voorbeeld zijn en afstand nemen van racisme en altijd lijnrecht tegenover racisme staan.[/cs_alert]