Onderhouden van de moskeeën is onze taak

In onze samenleving zijn de belangrijkste instellingen onze moskeeën. De moskeeën hebben een speciale status dat sinds de profeet (vzmh) bestaat. Sommige diensten kunnen nergens anders dan in de moskee uitgevoerd worden. Daarom is de bouw en het onderhouden van de moskee, net als voor alle moslims ook voor de moslims in Europa erg belangrijk. Dit noemen we het onderhouden van de moskeeën. 

[cs_alert type=”info”]Onze Rab zegt in de Koran dat moslims moskeeën moeten onderhouden en Hij prijst de moslims die dit verwezenlijken als volgt: ‘Alleen hij kan de moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed verricht en de Zakaat betaald en niemand vreest behalve Allah. Deze zijn het, die tot de geleiden behoren.’[/cs_alert]

De moskeeën kunnen op twee manieren worden onderhouden. Als eerst, met de wil van Allah, door fysiek een moskee te bouwen en dit voor de dienst aanbieden aan de samenleving. Daarna door de moskee rein te houden. De tweede is nog is nog belangijker; de moskeeën bezoeken, het gebed verrichten, Koran reciteren en laten reciteren, kennis opdoen en sociale ontmoetingsplekken maken zodat het een onderdeel van ons leven wordt. Zo zegt onze profeet(vzmh) het volgende: ‘Indien een moslim de moskee regelmatig bezoekt om het gebed en zikir te verrichten, dan zal Allah voor deze houding ontzettend blij van worden, net als iemand die herenigt met iemand die ver weg was.’

Waarom is het onderhouden van de moskeeën zo belangrijk? Als eerst zorgt dit er voor dat de onderlinge banden die al zwak worden, verbeterd gaan worden door bij elkaar te komen. Zo vind je in de moskeeën verschillende groepen mensen van de samenleving die bij elkaar komen. Dit zorgt er voor dat we bewuster worden over de term ‘ummah’. Als men naar hetzelfde doel streeft, zorgt dit er voor dat er liefde, vriendschap en solidariteit ontstaat en dat dit wordt gewaarborgd.

In Europa is het vooral belangrijk om de Islamitische identiteit te ontwikkelen, dit te beschermen en dit aan onze kinderen over te dragen. Dit kan alleen door de lessen die in de moskee gegeven worden te volgen. Zo worden de moslimgeneraties om de moskeeën gebouwd.

[cs_alert type=”info”]Als we het nu in Europa hebben over moslims die de Islam goed vertegenwoordigen, dan komt dat door de moskeeën die goed functioneren omdat ze gesteund worden. Vandaag de dag leren duizenden kinderen en jongeren hun geloof van de juiste bron en omgeving, hiermee groeien ze mee op.[/cs_alert]

We moeten het belang van de moskeeën niet vergeten, één keer per jaar organiseren we ‘De dag van de solidariteit met de moskee’. Dit jaar valt deze dag op vrijdag 6 april. Daarom dienen we als moslims waarde te hechten en solidariteit te tonen aan de moskee zodat er meer vreugde ontstaat. We moeten de moskeeën steunen zodat er een gelukkige samenleving en generaties ontstaan waarbij we met respect met elkaar omgaan en elkaar helpen. We moeten niet vergeten dat de profeet(vzmh) aangeeft dat de gelovige moskeegangers die de moskee op materiële en immaterieel manier steunen veel beloning zullen krijgen.

Deze beloning wordt steeds bijgeschreven, zelfs na het overlijden van deze persoon. ‘Wie om de wil van Allah een moskee bouwt, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs.’ Laten we daarom als moslim eerst lid worden van de moskeeën en laten we de contributie betalen. Laten we de moskeeën helpen, zodat we behoren tot de geprezen gelovigen zoals Allah(swt) dat zegt. Door de moskeeën te steunen, onderhouden we zowel ons huis op het wereldse leven als in het hiernamaals. We moeten bewust worden en moskeeën steunen want met iedere cent die we doneren onderhouden we ook ons nageslacht.