Islamitische jurisprudentie en geloofsleer lessen

Iedere dinsdag worden er islamitische jurisprudentie en geloofsleer lessen verzorgd door onze imaams. Het beschikken over deze kennis is verplicht in de islam. Daarom proberen wij als jongerenvereniging dit ook bij te brengen aan onze leden, zodat zij in dit opzicht niet minder zijn. Het is een systematisch werkende klas, welke ieder jaar een niveau stijgt. Zodoende kunnen ze na een proces van 4 jaar, zelf beginnen met les geven.

De Geschiedenis van Hadith

Mesaj Jongeren is weer begonnen met zijn Nederlandstalige lezingen. Op 8 februari 2016 zal ons eerste lezing beginnen. Er staat een mooie lezing op het programma aangaande de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de ahadieth. Wanneer begon men het verzamelen van deze ahadieth. Wie verzamelden deze? Hoe en waarom deden ze dit? Zijn er duidelijke bewijzen in dit onderwerp? In deze tijd waar er mensen zijn die beweren dat enkel de koran genoeg is om de islam te begrijpen, dat de ahadieth niet te vertrouwen zijn omdat ze in een duistere periode zijn gecompliceerd en hiermee de functie van de profeet {Sallallahu Aleyhi Wesellem} willen beperken tot slechts een ‘postbode’ als het ware, vinden wij het nodig om een dergelijke lezing te organiseren.

Al deze zaken en nog veel meer zullen komende maandag besproken worden. Ustadh Yusuf Al-Husayni zal als gastspreker aanwezig zijn om alle vraagtekens weg te halen. Ook zullen we zorgen voor hapjes en drankjes. Maandag 8 februari 2016 om 19:30 uur beginnen we met de lezing. Om 19:15 begint de inloop. De lezing is voor zowel broeders als zusters. Tot dan Inscha’Allah. Wees erbij.

Bibliotheek Mesaj

Ben jij wel eens aan het leren of studeren en vraag je jezelf af waar je het allemaal voor doet?  Is jouw motivatie wel eens laag om te leren en heb je er echt geen zin meer in? Misschien zijn er wel vele andere dingen die je belangrijker vindt dan leren. Uit onze eigen ervaring weten we dat er veel mensen zijn die gaan leren met een lage motivatie. Bij veel scholieren en studenten is dit een probleem en kan echt funest zijn. Natuurlijk heeft Mesaj Jongeren hiervoor een oplossing voor bedacht. Door een lage motivatie zal je concentratie lager zijn en zul je nieuwe informatie niet gemakkelijk kunnen onthouden. Mesaj Jongeren geeft de mogelijkheid om elke zaterdag en zondag te kunnen studeren. Bibliotheek Mesaj is ieder weekend geopend. Zo stimuleren wij de jongeren om te kunnen studeren en eventueel vragen te stellen aan andere broeders die verschillende opleidingen doen.

Heb je er ook wel eens bij stil gestaan dat je puur en alleen voor je zelf studeert? Dus het is van belang om je eigen koers te gaan bepalen. We zien heel vaak dat mensen zeggen: ‘had ik maar betere leraren’, ‘had ik maar een leukere studie’. had ik maar….’. Tijd om dit te veranderen. Aanstaande zaterdag van 17:00 uur tot en met 23:00 kunnen studenten studeren in de studieruimtes. Verder organiseert Mesaj Jongeren ook open dagen voor middelbaar beroepsonderwijs, hogerberoepsonderwijs en/of universitaire scholen. Alle benodigde informatie kan zaterdag gegeven worden.