Met elkaar delen is de waarheid van het leven

Het wereldse leven kent een einde. Het is een reis dat bij de geboorte begint en reikt tot de dood. Dit is een reis dat te vergelijken is als de korte tijd waarin de mens onder de schaduw van een boom schuilt. Als de tijd is gekomen neemt men afscheid van deze wereldse reis. We zwaaien onze geliefden, naasten en kennissen één voor één uit naar het hiernamaals.

Géén één wereldse bezittingen staan ons bij deze reis bij, behalve de daden die we omwille van Allah(swt) hebben verricht. Zo zegt onze Rab in de Koran: ‘En welke rijdommen jij ook weggeeft, het komt u ten goede en jij geeft alleen om Allah’s welbehagen te zoeken.

En welke rijdommen jij ook besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.’ De grootste misvatting van de mens is dat hij leeft alsof het wereldse leven eeuwig gaat duren en hij nooit zal sterven, terwijl het leven tijdelijk is. De mens houdt zich te veel met overbodige zaken bezig, waaronder hij uiteindelijk lijdt. De liefde voor bezittingen, positie, status en populariteit zullen de mens misleiden.

We noemen dit tijdperk, de tijdperk van de communicatie. Met elkaar in contact komen was nog nooit zo makkelijk geweest. Niet met elkaar communiceren was ook nog nooit zo groot geweest.

De mens verliest zichzelf in deze digitale wereld. De ontwikkelingen gaan heel snel en de ware contacten worden één voor één verbroken. Tegenwoordig zijn deze apparaten in ieders handen te vinden. Deze apparaten, de smartphones, zorgen er voor dat men heel makkelijk in contact komt met iemand die ver weg is. Men wordt snel geïnformeerd over de gang van zaken, maar het zorgt er ook voor dat we niet in contact komen met onze naasten. Via de sociale media wordt er informatie gedeeld over de plaatsen die men bezocht heeft, wat men eet en drinkt. Men racet met elkaar om de mooiste plaatsjes te delen.

Als we naar de werkelijkheid kijken dan zien we dat de mensheid pijn lijdt. Volgens de recente onderzoeken komt naar voren dat armoede toeneemt. Op dit moment zijn er wereldwijd 815 miljoen mensen die in armoede leven. Door armoede en ondervoeding verliezen mensen hun leven. Door oorlogen moeten miljoenen mensen vluchten, ze zijn zelfs afhankelijk van een sneetje brood.

De mensen die zich in het werkelijke leven bevinden, kunnen de pijn verminderen van mensen die lijden. Mensen die verslaaft zijn geraakt aan het digitale leven kunnen dit niet doen.

De hulporganisatie Hasene is in 2018 wederom met een hulp campagne gestart. Mensen die bezitten, geven zo aan mensen die het niet bezitten. Mensen die rijk zijn, geven zo aan armen en mensen die de mogelijkheid hebben geven aan mensen die de mogelijkheden niet hebben. Er ontstaat zo een binding met de werkelijkheid. Er wordt zo als het ware een liefdadigheidsbrug gebouwd. Met de slogan ‘Deel je werkelijkheid’ willen wij met elkaar in werkelijkheid delen in plaats van digitaal. Hulporganisatie Hasene helpt mensen in 55 verschillende landen, zodat ze voor de Ramadan al voedselpakketten gaan ontvangen.

Met deze campagne wordt er in Bosnië en Herzegovina de hele maand Ramadan eten klaargemaakt voor wezen en armen. Voor de wezen worden er cadeaus klaargemaakt. Dagelijks worden er duizenden verse broodjes gebakken in de mobiele bakkerij. Dit wordt uitgedeeld aan vluchtelingen, benodigde mensen en studenten. Hasene, zal de tekortkomingen proberen te vullen in 55 landen. Het is onnodig om foto’s via sociale media te delen over wat men eet of drinkt. Je kunt beter de benodigde helpen tijdens Ramadan, zodat we vrolijker van worden. Dit kan er ook voor zorgen dat we in het hiernamaals gelukkig gaan worden. De profeet(vzmh) zei het volgende: ‘Bescherm jezelf van het vuur, ook al geef je een halve dadel.’

Moge onze Rab er voor zorgen dat we behoren tot de werkelijke gelukkigen. Moge onze Rab er voor zorgen dat we altijd de onderdrukten en slachtoffers bijstaan. Moge Allah(swt) tevreden zijn met Hasene die voor ons bemiddelt en tevreden zijn met de donateurs die helpen. (amien)