De laatste tien dagen van de Ramadan

De profeet (sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam) zei: “Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”Allah Ta’Ala zegt over deze nacht (wno): “Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djibrîl) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.” (Surah al-Qadr)

Alle lof aan Allah Ta’Ala dat we deze periode van vergeving en zegeningen hebben bereikt. We dienen deze nachten dan ook extra goed te benutten. Een aantal tips hiervoor:
(1): Verricht elke nacht het taraweeh gebed, bid vervolgens thuis het tahajjud gebed en daarna het witr gebed.
(2): Doneer elke nacht een bepaald bedrag aan de moskee, zonder dat iemand je ziet.
(3): Lees de Kor’an in de nacht veelvoudig. Reciteer zeker driemaal Surah al-Ikhlaas, aangezien dit is alsof je de gehele Kor’an hebt gelezen.

Moge Allah Ta’Ala ons de kracht en oprechtheid geven om Hem op de juiste manier te aanbidden, opdat Hij ons genadig zal zijn. Amin.