Koran, vasten, delen

De Ramadan is de maand van de Koran, want in deze maand is de Koran voor het eerst geopenbaard. In de Koran lezen we de band tussen Rab en de dienaar. Hij vroeg aan ons: ‘Ben ik niet jullie Rab’ waarop de dienaren zeiden: ‘Ja, wij getuigen dat U onze Rab bent.’ Met de komst van de maand Ramadan, worden de gelovigen aan deze verbintenis herinnerd zodat ze zich houden aan deze verbintenis. Ons voorbeeld, profeet Mohammed(vzmh) probeerde in deze maand de Koran vaker te lezen.

Zo probeerde profeet Mohammed (vzmh) samen met Djibriel (vzmh) wederzijds de Koran tweemaal uit te lezen, de Koran te begrijpen en dit om te zetten naar daden. We moeten de maand Ramadan zien als een kans waarbij we de Koran vaker gaan lezen, het proberen te begrijpen en tot slot om dit om te zetten naar daden. Hopelijk komen we zo de verbintenis na, worden we een betere gelovige en worden we een moslim die probeert de Wil van Allah(swt) na te leven.

De maand Ramadan is tevens de maand van het vasten. Het vasten is verplicht. Voor de gelovigen zorgt het vasten er voor dat men behoort tot de godvrezenden. Het is een ibadah waarbij men wordt onderwezen. Het brengt vele wijsheden voor de mensen. Het vasten is voor de volkeren voor ons ook verplicht gesteld.

Het vasten betekent niet alleen dat je van zonsopgang tot zonsondergang afstand neemt van eten, drinken en seksuele gemeenschap. Met het vasten onderwijs je je begeerte. Met het vasten onderwijs je jezelf door niet te eten en te drinken terwijl dit normaal gesproken wel halal is. Met het vasten onderwijs je jezelf om afstand te nemen van wat haram is. Met het vasten beloven de gelovigen het volgende: ‘O mijn Allah! Halal en haram bepaalt U alleen voor mij. Wat U halal vindt, vind ik ook halal en wat U als haram aangeeft, vind ik ook haram.’ Zo belooft de dienaar om niets in te nemen dat haram is en belooft hij om afstand te nemen van zina(overspel).

Hij belooft zo dat hij levenslang zichzelf weerhoudt van haram. Tevens zorgt het vasten er voor dat de organen worden gereinigd.

De maand Ramadan is tevens de maand van het delen. Het taraweeh gebed verrichten we gezamenlijk, sadaqah al-fitr en zakaat geven we aan de benodigde mensen. De iftar en sahur doen we samen en de voedselpakketten geven we aan benodigde mensen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van daden waarbij we delen.

In de Ramadan stellen we onze huizen open aan onze broeders/zusters en delen we onze vreugde met hen. Onze profeet(vzmh) adviseerde om samen iftar te doen met mensen die vasten, tevens raadde hij(vzmh) aan om met elkaar te delen en elkaar te steunen. Behoeftige mensen helpen, mensen van hun problemen verlossen, wezen omarmen en elkaar bijstaan behoren tot de grote goede daden.

Zo gaf de profeet(vzmh) aan dat hij in Djannah samen zal zijn met diegene die een wees helpt en omarmt. Deze maand biedt ons vele mogelijkheden om deze mooie daden te verrichten.

Moge Allah(swt) onze daden die we individueel of gezamenlijk verrichten accepteren. Een gezegende Ramadan toegewenst!