Het geloven in het hiernamaals

We zullen allemaal naar het hiernamaals reizen. We hebben allemaal twee levens. Het eerste leven vindt op deze wereld plaats en het tweede leven vindt in het hiernamaals plaats. De profeet(vzmh) heeft gezegd: ‘Wereld is de tuin van het hiernamaals.’

Als men op het wereldse leven niet zaait om in het hiernamaals te oogsten, zal men daar zonder gewas en met lege handen staan. In het hiernamaals zijn er twee bestemmingen, dat zijn het paradijs of de hel. Je hebt daar ook twee resultaten, de barmhartigheid van Allah of Zijn straf. Onze eindbestemming hangt dus af van onze daden die we hier verrichten.

Het geloven in het hiernamaals is een onderdeel van een volmaakt imaan en een belangrijke pilaar. Wie het hiernamaals ontkent of hieraan twijfelt, dan twijfelt hij aan alle waarheden van de imaan. Zo waarschuwt onze Rab ons hier als volgt over: ‘O jij die gelooft, geloof in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.’

[cs_alert type=”danger”]Het hiernamaals begint met de grote dag waarop iedereen met elkaar zal afrekenen. Iedereen zal op deze dag zijn recht krijgen en Allah’s oordeel zal uiteindelijk plaatsvinden. Iedereen zal op deze dag de precieze beloning of straf krijgen voor de verrichte daden, er is hier geen ontkomen aan.[/cs_alert]

De partners, ouders en kinderen, onderlinge vrienden zullen op deze dag van elkaar wegrennen. Het enige waar men op kan vertrouwen zijn alleen maar de goede daden die men heeft verricht. Er is een ellendige straf en einde voor diegenen die op deze dag ten onder gaan met hun daden.
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voordat het te laat is en hier spijt van gaat krijgen. De daden die naar het paradijs leiden moeten op het wereldse leven uitgevoerd. We moeten onszelf oordelen voordat we worden veroordeeld. Natuurlijk is het wereldse leven als een flits in vergelijking met het hiernamaals. De vreugde die het geeft is van korte duur. De vreugde van het hiernamaals loopt via het wereldse leven. Daarom moet ieder mens het doel van dit wereld goed begrijpen en leven naar dit doel.

Een ware moslim leeft alsof hij nooit zal sterven voor het wereldse leven en voor het hiernamaals alsof hij morgen dood gaat. Een moslim neemt zijn verantwoordelijkheden voor het hiernamaals door zijn verplichtingen voor zijn gezin, omgeving, samenleving, de ummah en alle mensen na te komen. Noch neemt hij afstand van het wereldse leven, noch van het hiernamaals. Hij vindt de juiste balans tussen die twee.

[cs_alert type=”danger”]We geloven in het hiernamaals en daarom moeten we altijd rechtvaardig zijn en alles op tijd en goed verrichten. We moeten ons goed gedragen en verantwoordelijk gedragen tegenover onze begeerte, gezinnen, vrienden, familie, gelovige broeders/zusters, buren en alle mensen.[/cs_alert]

Het geloven in het hiernamaals zorgt er voor dat we onszelf en omgeving verbeteren. Als men het geloven in het hiernamaals daadwerkelijk begrijpt, dan zullen we het Paradijs betreden en de schoonheid van Allah(swt) zien. Wat is er mooier dan dit?

Moge Allah(swt) ons allemaal een goede en gelukkige voortgang geven.