Geloven in qadr (voorbeschikking) en dit aanvaarden

Het geloven in qadr is één van de zuilen van de imaan. Qadr betekent dat Allah(swt) oneindige kennis bezit over alles wat er is geweest en zal komen. Hij heeft de kennis over de tijd, de ruimte en de eigenschappen van alles wat er is gebeurd en nog moet gebeuren. Over alles vanaf het begin tot het einde is bekend bij Allah (swt) en Hij geeft dit vorm naar Zijn wens. Onze Rab heeft de mens en het leven op de beste manier vorm gegeven. In soera Kamar, vers 49 staat: ‘Voorwaar, wij hebben alles naar maat geschapen’ Zo verwoord Allah(swt) de waarheid.

Het universum is in zes periodes geschapen, de mens verblijft negen maanden in de baarmoeder en het zonnestelsel en alles er om heen is naar maat op de beste manier voorgelegd. Dat de mens en de djin op de proef worden gesteld is een vastgestelde zaak.

Tevens is door Allah (swt) vormgegeven hoeveel beloning je krijgt voor een goede daad en hoeveel zonde wordt bijgeschreven voor een slechte daad. Als gelovigen zijn wij verantwoordelijk om deze voorbeschikking die vol met wijsheid zit te omarmen. Als mens moeten wij de grenzen trekken, onze werkzaamheden plannen zodat we de dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren en begrijpen, dit is een geschenk van onze Rab. Zelfs om iets simpels als papier te kunnen produceren hebben wij de middelen, capaciteit, een fabriek en werknemers nodig. U kunt zich wel bedenken hoe ondenkbaar veel er nodig is voor het vormgeven van een mensenleven.

We geven ons over aan de Rab der Werelden die ons ontelbare gunsten en wijsheden heeft gegeven. Daarom zoeken wij na ieder incident de achterliggende wijsheid en de barmhartige boodschap van Allah (swt). De incidenten kunnen zowel positief als negatief zijn. We zullen wellicht niet tevreden zijn met het resultaat, maar in zulke situaties behandelt Allah (swt) ons met zijn barmhartigheid. Want Allah (swt) kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Zonder dat Hij het weet kan er niets plaatsvinden. Dit zorgt er voor dat men gerustgesteld wordt als men aan voorbeschikking denkt.

Onze profeet (vzmh) zei het volgende: ‘Een van de zaken waar de kinderen van Adam mee gerustgesteld worden is als zij de wijsheid van Allah (swt) accepteren. Een van de redenen om ongelukkig te worden is als men afstand neemt om het goede te vragen van Allah (swt). Een andere reden voor soberheid is dat men niet tevreden is met de beslissing die Allah (swt) heeft genomen.’ Men kan gelukkig worden door te beseffen dat in alles goedheid zit wat Allah (swt) aan ons schenkt. Wij kunnen niet altijd beseffen welke boodschap er achter zit, we moeten geloven in onze voorbeschikking. Zo zegt onze profeet (vzmh) ook het volgende: ‘Een sterke gelovige is beter en meer geliefd bij Allah dan een zwakke gelovige, maar in iedereen is wel iets goeds. Jaag na wat nuttig voor je is, zoek hulp bij Allah. Als je iets overkomt, zeg dan niet: ‘Als ik dat gedaan had was het zo-en-zo verlopen,’ maar zeg: ‘Het was Allah’s voorbeschikking; wat Hij wil doet Hij, want ‘als’ opent de poort voor het werk van de sheytaan.’

Het geloven in de voorbeschikking laat ook onze kracht zien want dit bewijst dat men zichzelf overgeeft aan Allah (swt) en niet aan het voorval. Deze mensen kennen geen angst die zich voorheen voordeed of in de toekomst plaats zal vinden. Om van dit voordeel gebruik te maken moeten wij onze imaan altijd verversen.

Moge Allah (swt) er voor zorgen dat we op de beste manier in Hem geloven. Amien