De onderdrukking in Arakan

De onderdrukking van vroeger gebeurt op de dag van vandaag nog steeds, terwijl men nu wel spreekt over ‘mensenrechten’ en ‘vrijheden’. Een groep mensen wordt slecht behandeld op grond van het geloof, de taal, de madhap of etnische achtergrond. Het recht van bestaan en menseneer worden vernederd. Er is bijna sprake van een genocide.

Het laatste voorbeeld zijn de gebeurtenissen in Srebrenica en sinds kort gebeurt dit ook in Myanmar Arakan. We zien keer op keer de beelden van moslims uit Arakan, waarvan de huizen zijn verwoest, mensen zijn verkracht, zonder genade zijn vermoord of dat ze noodgedwongen moeten vluchten. Deze gebeurtenissen raken onze harten diep. Deze mensen vluchten op dit moment naar andere buurlanden en de problemen houden maar aan.

Onze broeders uit Arakan worden in Zuidoost Azië bewust en op een systematische wijze vermoord. Deze gebeurtenissen staan op het punt om genocide genoemd te worden. De wereld staat helaas stil bij deze afslachting. Helaas staan vooral de VN, de grote landen, internationale stichtingen, mensenrechten organisaties en de Islamitische wereld stil bij deze gebeurtenissen. Ze doen niets anders dan toekijken naar deze wreedheid.

[cs_alert]Arakan is in de eerste eeuw na de hidjrah vereerd met de Islam, nadat ze kennis hadden gemaakt met moslimhandelaren. Onder leiding van de sahabah Wakkas bin Malik (ra) en zijn vrienden hebben zij de Islam omarmd. In de 13de eeuw is de hele bevolking van Arakan moslim geworden.[/cs_alert]

In 1430 is het Koninkrijk van Arakan opgericht en zij regeerden tot 1784. Nadat het Rijk omver viel zijn de moslims in Arakan door fanatieke Boeddhisten gedwongen om het geloof te veranderen. De moslims in Arakan verzetten zich hevig tegen deze onderdrukking en veranderden niet van geloof. Hierna zijn de Boeddhisten in Burma, met de steun die zij kregen, een bloedbad gaan verrichten in Arakan. Dit bloedbad werd in 1942 verricht en men vermoed dat er minimaal 150.000 Moslims zijn vermoord in Arakan. Honderdduizenden mensen uit Arakan zijn het land uit gevlucht en hebben onderdak gevonden in andere landen.

Op de dag van vandaag vindt het bloedbad nog steeds plaats, hierdoor kunnen we spreken over genocide. Afgelopen jaar zijn 600 duizend mensen onder moeilijke omstandigheden gevlucht naar Bangladesh. Tienduizenden zijn vermoord of verdronken, omdat ze het rivier niet konden oversteken. De moslims over de hele wereld voelen zich hierdoor ontzettend bedroefd. Deze pijn dient door alle mensen gehoord te worden. Niemand heeft de luxe om de ogen dicht te doen tegen deze wreedheid. Zo zegt onze profeet(vzmh):

‘Als de mensen een onderdrukker zien en deze onderdrukking niet tegenwerken, dan is de bestraffing van Allah tegen hen niet te voorkomen.’ In een wereld waar de mensen worden onderdrukt zal er chaos en onrust zijn. Allah(swt) zegt het volgende over de kenmerken van de moslims: ‘En degenen die gehoor geven aan hun Rab, en die de salat verrichten, en die in zakelijke aangelegenheden onderling overleg plegen, en die weggeven van het levensonderhoud dat Wij hun hebben gegeven. En degenen die, wanneer onrecht en opstandigheid hen treffen, zichzelf weten te verdedigen.